Om ombudene

Mobbeombudet og Elev- og lærlingombudet jobber for rettighetene til barn, elever og lærlinger i Oslo.

Nedenfor finner du mer informasjon om oss og våre mandater, årsrapporter og postjournaler.

Om Mobbeombudet i Oslo
Om Elev- og lærlingombudet i Oslo
Årsrapport 2021

.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo

mobbeombudet@oslo.kommune.no 918 68 787

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304