Om Mobbeombudet

Her finner du mer informasjon om hva jeg jobber med som Mobbeombud i Oslo.

Jeg er ombud for alle barnehagebarn og elever i Oslo kommune

Jeg skal tale barnas sak i både offentlige og private barnehager og skoler. Det betyr at jeg kan hjelpe de som ikke føler seg inkludert i barnehagen eller skolen. Det gjør jeg for eksempel ved å gi råd om hvordan man kan klage på miljøet, eller veileder i spesifikke saker.

Jeg skal være en informasjonsressurs og ha en koordinerende rolle i mobbeforebyggende arbeid

Jeg snakker mye med barnehageansatte, skoleansatte og foreldre om de voksnes ansvar i det forebyggende miljøet. Jeg samarbeider også med blant annet PPT, barnevernstjenesten, BUP og politiet.

Jeg rapporterer til politikerne

Jeg følger med på hvordan barn og unges rettigheter blir fulgt opp i Oslo og sier ifra til politikerne i Oslo Bystyre hvis noe er galt.

Her finner du mandatet til Mobbeombudet i Oslo.
Årsrapport 2021: Mobbeombudet og Elev- og lærlingombudets felles årsrapport.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo

mobbeombudet@oslo.kommune.no 918 68 787