Når tiltakene ikke fungerer

Elever i grunnskole og videregående skole har klagerett til Fylkesmannen i Oslo og Akershus dersom mobbingen ikke stopper.

Photo 1474031317822 F51F48735Ddd

Du har rett til å klage dersom:

  • Skolen ikke tar deg på alvor når du sier fra
  • Skolen lager en plan du ikke er enig i, og som du ikke får påvirke
  • Saken bare har blitt verre etter at du sa ifra
  • De voksne på skolen ikke gjør det som står i den skriftlige planen
  • Det er andre ting som gjør at du fremdeles ikke har det trygt og godt på skolen


Fylkesmannen har et skjema du skal bruke for å klage.

Klage til Fylkesmannen


De aller fleste gangene mobbing og plaging skjer, finner skolen gode løsninger sammen med elevene og foreldrene.

Hvis det ikke blir bedre, eller hvis du mener tiltakene ikke er gode nok, kan du melde saken til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.


Hvordan melder du saken til Fylkesmannen?

Fylkesmannen har et eget skjema du skal bruke for å melde fra.

I skjemaet legger du inn din kontaktinformasjon, og krysser av for det som gjelder din sak. 

Fylkesmannen vil deretter ta kontakt med deg for å få informasjon om saken.

Når kan du melde saken til Fylkesmannen?

Hvis skolen ikke har gjort det de skal for å få slutt på mobbingen, kan du melde saken direkte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Først er det viktig at:

  • du må ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med skolen
  • mobbingen må foregå på den skolen du går på nå

Hva gjør Fylkesmannen?

Fylkesmannen passer på at skolen følger lover og regler om at elevene skal ha det bra. Hvis Fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva de voksne på skolen skal gjøre i saken slik at eleven får det trygt og godt.

Det som er det viktigste når Fylkesmannen skal behandle saken, er hva som er best for eleven.

Fylkesmannen vil sette en tidsfrist og sørger for at skolen følger opp innen fristen.

Hva hvis Fylkesmannen mener at skolen har satt inn gode nok tiltak?

Hvis Fylkesmannen mener at skolen har gjort nok i saken, vil dere ikke få medhold. 

Det betyr at de ikke kommer til å be skolen endre på noe de gjør.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo

mobbeombudet@oslo.kommune.no 918 68 787