Mobbing i barnehagen

I barnehagen skal barnet ditt kjenne seg trygt og som en del av fellesskapet. Hvis det ikke er tilfelle, må du melde fra.

Photo 1491102455372 4Ce8D634D56E

Hva kan du gjøre?

Skriv til barnehagen at du er bekymret. Send henveldelsen til styrer og pedagogisk leder.

Utdanningsdirektorates veiledning om trivsel i barnehagen har en oversikt over spørsmål som gir et godt grunnlag for bekymringsmeldingen:

 • Viser barnet gleder over å være i barnehagen?
 • Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
 • Virker det som om barnet har venner i barnehagen?
 • Virker det som om barnet kjenner seg trygg i barnehagen?
 • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet har det i barnehagen?

Skriv en kort beskrivelse under punktene som gjelder ditt barn. Det kan være alle, eller bare ett.

Mal til klage på barnehagemiljø

Hvis barnet ikke forteller

Det er ikke alltid barnet forteller om det hvis det opplever mobbing og utestengelser i barnehagen.

Her er en liste over mulige kjennetegn på at noe er galt:

 • Vil ikke gå i barnehagen
 • Mister eller har ødelagte leker eller klær
 • Unngår venner og andre barn
 • Blir fort sint
 • Mister selvtillit
 • Har mye vondt i magen eller hodet
 • Sliter med å sove
 • Har sår, skrammer og blåmerker

Dette kan du også få med i en bekymringsmelding.  

Hva kan barnehagen gjøre?

I Rammeplan for barnehagen står det at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Personalet skal bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner.

Barnehagen skal hjelpe barna i å bli flinkere til å behandle andre. 

Dette kan for eksempel være:

 • Barnehagen skal trene barna i å forstå andre og behandle andre
 • Barnehagen skal trene de ansatte i å løse problemer mellom barna
 • Barnehagen bør ha en plan som forteller oss hvordan de voksne skal snakke til og behandle barn 
 • Barnehagen må ta ansvar for plassering av barna i ulike grupper og bordplassering på avdelingen
 • Flere voksne i frilek
 • Begrense mulighet for lek bak lukkede dører og i skjulte rom

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Kjerstin Owren

Mobbeombudet i Oslo

mobbeombudet@oslo.kommune.no 918 68 787