Ny læreplass i Oslo

Her finner du tips til hvordan du kan søke læreplass i Oslo. Du får også vite hvordan du går fram for å bytte læreplass.

Å få læreplass i Oslo

Hvem som helst som er kvalifisert, kan søke læreplass i Oslo. Se informasjon om hvordan du går fram for å søke på Oslo kommunes nettsider. Du kan også spørre Utdanningsetaten hvis du lurer på noe om læreplass i ditt fag.

Alle lærebedrifter med godkjenning finner du på vilbli.no

Ikke fått læreplass?

Hvis du har ungdomsrett og ikke får læreplass innen 1. september, kan du ha rett på opplæring i Vg3 i skole. Kontakt Utdanningsetaten. Da skal du lære det samme som du ville lært i bedriften. Du får ikke lønn.

Å bytte læreplass

Slik bytter du læreplass:

1
Finn en ny lærebedrift som ønsker å ha deg som lærling.

Finn lærebedrifter i ditt fag på vilbli.no

2
Få godkjenning fra Utdanningsetaten på at du bytter læreplass.

Unntaket er hvis du bytter innenfor samme opplæringskontor.

3
Si opp læreplassen din og jobb så lenge du har oppsigelsestid.

4
Du fortsetter læretiden i ny bedrift.

Du får godkjent tiden du allerede har vært lærling slik at du ikke behøver å ta denne på nytt.

Utdanningsetaten kan også hjelpe deg hvis du ønsker å ta opp problemer på læreplassen du har nå. Det er viktig å melde ifra om problemer slik at bedriften får mulighet til å rette dette opp.

Les mer om hvordan du kan finne en bra lærebedrift her.
Irina 219832 Unsplash

Foto: Irina på Unsplash


Les mer i dette eksempelet:

Emilie ønsker seg ny læreplass

Emilie er lærling og trives ikke i lærebedriften. Hun synes ikke hun lærer det hun skal. Sjefen har også kjeftet på henne uten grunn flere ganger. Hun har prøvd å ta en prat med sjefen, men uten at det ser ut til å hjelpe.

Hun beholder jobben mens hun søker læreplass i andre bedrifter. Når hun får tilbud om ny læreplass, søker hun om å få hevet den gamle læreplassen. Utdanningsetaten behandler søknaden og svarer positivt. Emilie velger å informere Utdanningsetaten om hvordan hun har hatt det i lærebedriften sin slik at Utdanningsetaten kan følge opp lærebedriften.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg søke læreplass i Oslo selv om jeg har gått på skole i et annet fylke?

Hvis du har fullført teoridelen i faget ditt, kan du søke læreplass hvor som helst i landet. Det spiller ingen rolle om du bor i et annet fylke. I Oslo er det Utdanningsetaten som vil godkjenne og følge opp lærekontrakter med bedrifter som ligger i Oslo.

Har jeg krav på å få en ny læreplass hvis jeg ikke trives?

Du har krav på å ha et godt læringsmiljø og arbeidsmiljø i bedriften din. Meld i fra til sjefen og Utdanningsetaten hvis dette ikke er på plass. Som Elev- og lærlingombud kan jeg gi hjelp og råd underveis.

Hvis lærebedriften ikke kan ha deg lenger, får du som regel hjelp til å finne ny læreplass. Hvis du har tegnet lærekontrakt med et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som skal hjelpe deg med å få ny læreplass.

Hvis det er du selv som ønsker å bytte, må du vanligvis ordne dette selv. Husk at Utdanningsetaten skal godkjenne bytte av læreplass.

Hvor lenge må jeg bli på den gamle læreplassen min før jeg kan bytte til den nye?

På arbeidskontrakten din bør det stå hvor lang oppsigelsestid du har. Hvis det ikke står noe, er oppsigelsestiden en måned. Det vil si at du må jobbe en måned fra den første i måneden etter at du sier opp.

Hvis både du og sjefen blir enige, kan dere avtale at du får slutte tidligere.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304