Du har rett på god opplæring som lærling!

Du har mye å lære som lærling. I løpet av læretiden skal du jobbe med alle målene i faget ditt. Da blir du godt forberedt til fag- eller svenneprøven.

Hva skal du lære? 

Som lærling skal du lære om alt som står i læreplanen. Sjekk listen over kompetansemål i ditt fag. Læreplanen i ditt fag søker du opp her.

Du skal ha et godt læringsmiljø i lærebedriften. Det vil si at det skal være lett å lære og at du har tilgang på fagfolk.

Dette kan du forvente av opplæring i lærebedriften: 

1
Arbeidsoppgaver som passer til faget ditt

2
Intern plan som viser hva du skal lære når og av hvem

3
Tilbakemelding underveis på hva du gjør bra og hva du bør gjøre bedre

4
Samtale hvert halve år om hvordan du ligger an som lærling og hva dere bør jobbe mer med framover

5
Hjelp når du trenger det

6
Tid til å skrive logg, notere eller løse oppgaver i arbeidstiden

Lærlinger har krav på intern plan for opplæringen.

Her kan du laste ned skjema for intern plan for opplæringen.https://www.oslo.kommune.no/sk...

Hva forventes av deg som lærling?

For at du som lærling skal lære det du skal, må du selv være aktiv.

Gjør jobben så godt du kan

Still faglige spørsmål

Si ifra hvis du ikke forstår en oppgave

Skriv opp det du lærer i notater eller logg med bilder

Hva gjør du hvis du ikke lærer det du skal?

1
Snakk med instruktøren eller veilederen din og sjefen.

2
Hvis du har et opplæringskontor, bør du snakke med dem.

3
Hjelper ikke dette? Snakk med veilederen for ditt utdanningsprogram på Utdanningsetaten.

Finn veilederen din her.

Dette sier loven

Dette står i opplæringsloven:

  • Lærebedriften plikter å legge til rette produksjonen og opplæringen slik at lærlingen kan nå målene i den fastsatte læreplanen.
  • Lærebedriften skal utvikle en intern plan for opplæringen, for å sikre at lærlingen får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.
  • Lærebedriften skal skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 4-4

Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærlingen.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 1-3 første ledd


Dette står i forskrift til opplæringsloven:

Lærlingen har minst en gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren om utviklingen sin i forhold til kompetansemålene i faget.

Les hele paragrafen her: Forskrift til opplæringslova § 3-11 tredje ledd

Ofte stilte spørsmål om opplæring i bedrift:

Jeg har de samme arbeidsoppgavene hele tiden. Hvordan kan jeg lære det jeg skal?

For at du skal være godt forberedt til fagprøven, må du gjennom mange ulike arbeidsoppgaver. Kan du og veilederen din sette dere ned og gjennomgå den interne planen? Er det interessante oppgaver du kan tilby deg å løse? Kan du gå sammen med ulike kolleger for å lære mer?

Hvor mye veiledning har jeg krav på?

Du har krav på jevnlig tilbakemelding. Det er ingen regler for hvor ofte du skal ha veiledning. Noen setter av tid hver uke, mens andre får tilbakemeldinger gjennom arbeidsdagene. Det er viktig at veilederen din ser deg jobbe og at du får anledning til å stille spørsmål når du trenger det. Hvert halvår skal du ha en halvårssamtale.

Bedriften har ikke oppgaver som dekker hele faget mitt.

Det er bedriftens (eller opplæringskontorets) ansvar å sørge for at du lærer det du skal. Noen bedrifter har arbeidsoppgaver som dekker bare deler av faget. Da er det viktig at du får dra på kurs eller besøke andre bedrifter som driver med det du trenger å lære deg.

Jeg sitter om kvelden og løser oppgaver. Er det riktig?

All tiden du bruker på å lære faget ditt skal inngå i arbeidstiden. Du bør få noe tid hvor du kan ta notater, løse oppgaver og skrive logg hver uke. Det er ingen regler for hvor mye tid du har krav på. Dette vil variere fra fag til fag. Du bør be om å få en fast tid til å løse oppgaver hver uke. Det skal ikke være nødvendig å gjøre dette utenom arbeidstid.

Jeg tar opp fag. Har jeg rett på fri fra jobben når jeg har undervisning?

Nei, hvis det er fag du har strøket i, har du ikke krav på fri. Forklar situasjonen for sjefen din og be om en løsning som passer for deg. Kanskje du kan jobbe ekstra en annen dag og få avspasere de timene du har undervisning?

Må jeg gå alene til brukere?

Som lærling skal du produsere for bedriften samtidig som du lærer faget ditt. Det er helt i orden at du løser oppgaver og besøker brukere alene når du er klar for det. Du bør alltid kunne ha noen å spørre om det oppstår problemer. Du bør også ha noe tid sammen med veilederen din slik at du kan få tilbakemeldinger og svar på det du lurer på. Du bør derfor ikke jobbe alene
hele tiden.

Jeg sliter med dysleksi. Har jeg krav på ekstra oppfølging?

Du har rett til å få hjelp fra PPT som lærling. PPT kan finne ut hva du sliter med og gi deg og lærebedriften råd om hvordan bedriften kan hjelpe deg på best mulig måte.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304