Lønn, arbeidstid, overtid, ferie

Som lærling har du krav på den lønna du har avtalt med arbeidsgiveren din. Det finnes regler for arbeidstid, overtid og ferie. Disse reglene er like for deg og de andre på jobben.

Har dere tariffavtale på jobb?

Noen bedrifter har tariffavtale, andre har det ikke. Slik finner du ut om dere har en tariffavtale på jobb eller ikke:

  • Se på arbeidsavtalen din. Hvis det står "Tarifflønn" eller "Lønn i henhold til tariff", da har dere tariffavtale.
  • Spør din tillitsvalgte, det vil si den på jobben som hjelper deg fra fagforeningen.
  • Spør sjefen din.


Tariffavtalen er en avtale mellom jobben og de ansatte som sier noe om når dere skal jobbe og hva dere skal ha i lønn.

Arbeidstid

Det står i tariffavtalen hvor mye du skal jobbe og når. Arbeidstiden kan noen ganger variere slik at du jobber mye i noen perioder og mindre i andre perioder.

Lønn

I tariffavtalen står det hva du skal tjene. Det står også hvilke tillegg du skal ha hvis du jobber kveld, helg eller helligdag.

Overtid

Når det skjer noe uventet på jobb, kan du bli bedt om å jobbe mer enn du skal, altså overtid. Du skal ha utbetalt minst 50 % overtidstillegg. Når du jobber overtid, bør du regnes som ufaglært arbeider, fordi hele læretiden din avvikles innenfor vanlig arbeidstid. Du kan heller ikke regne med å få veiledning i overtidstimene.

Det finnes maksimale grenser for hvor mye overtid du kan jobbe. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider.

Ferie

Som lærling har du krav på ferie på samme måte som de andre ansatte. Du har krav på fem ukers ferie. Du må søke til sjefen om når du ønsker å ha ferie. Du kan kreve å ha tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni - 30. september. 

Feriepengene du har tjent opp året før, blir utbetalt istedenfor lønn i ferien. Det første året du jobber er det ikke sikkert feriepengene vil dekke opp hele ferien. Du er ikke pålagt å ta ut ferie uten lønn. Unntaket er når hele jobben stenger. Da må du også ta ferie.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider.

Arbeidstid

Det står på arbeidsavtalen din når og hvor mye du skal jobbe. Det er lov å jobbe opptil 40 timer i uken. 

Lønn

Det er ingen regler om hva en lærling skal tjene i lønn. De fleste lærlingene tjener en begynnerårslønn for en faglært fordelt over to år. I arbeidsavtalen står det hva du skal tjene.

Overtid

Når det skjer noe uventet på jobb, kan du bli bedt om å jobbe mer enn du skal, altså overtid. Du skal ha utbetalt minst 40 % overtidstillegg. Når du jobber overtid, bør du regnes som ufaglært arbeider, fordi hele læretiden din avvikles innenfor vanlig arbeidstid. Du kan heller ikke regne med å få veiledning i overtidstimene.

Det finnes maksimale grenser for hvor mye overtid du kan jobbe. Les mer om dette på Arbeidstilsynets nettsider.

Ferie

Som lærling har du krav på ferie på samme måte som de andre ansatte. Du har krav på fire uker og en dags ferie. Du må søke til sjefen om når du ønsker å ha ferie. Du kan kreve å ha tre ukers sammenhengende ferie mellom 1. juni - 30. september. 

Feriepengene du har tjent opp året før, blir utbetalt istedenfor lønn i ferien. Det første året du jobber er det ikke sikkert feriepengene vil dekke opp hele ferien. Du er ikke pålagt å ta ut ferie uten lønn. Unntaket er når hele jobben stenger. Da må du også ta ferie.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider.

Ønsker dere tariffavtale?

Ved at flere ansatte på jobb melder seg inn i en fagforening, kan dere kreve tariffavtale på visse vilkår.

Sabri Tuzcu 202937 Unsplash

Foto: Sabri Tuzcu på Unsplash

Pause

Hvis vakten din er på minst fem og en halv time, har du krav på minst en pause. Hvis du må være på jobb i pausen, skal du ha betalt pause.  

Les mer om arbeidstid på Arbeidstilsynets nettsider.

Kom presis

Det er ditt ansvar å møte opp presis på jobb. Jobben trenger å stole på at du er der når du skal. Hvis du kommer for sent mange ganger, kan det føre til at du mister jobben.

Dette sier loven

Dette står i Arbeidsmiljøloven:

Dette står i Ferieloven:
Reglene om ferie finner du her i ferieloven.

Hva kan du gjøre hvis bedriften ikke følger reglene?

  1. Snakk med instruktøren eller veilederen din og sjefen.
  2. Snakk med faglig leder på opplæringskontoret.
  3. Hjelper ikke dette? Snakk med veilederen for ditt utdanningsprogram på Utdanningsetaten.
  4. Ved alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven kan du tipse Arbeidstilsynet.

Ofte stilte spørsmål

Hvor mye lønn er vanlig å få som lærling?

Lærlinglønna varierer mye fra fag til fag. De fleste får en årslønn som ferdig utlært fagarbeider fordelt over to år.

Kan jeg tjene mer som voksenlærling?

Du har mulighet til å forhandle om lønn før du skriver under på arbeidsavtalen. Hvis du har hatt lignende jobber før eller har et annet fagbrev, kan det trekke opp lønna.

Når har jeg krav på å gå opp i lønn?

Det er vanlig at lærlinglønna fordeles som prosent av faglært lønn: 30 % første halvår, 40 % andre halvår, 50 % tredje halvår og 80 % siste halvår. Sjekk arbeidsavtalen din.

Hvor mye overtid kan sjefen pålegge meg som lærling?

Det er samme grenser for overtid for lærlinger som for andre ansatte. Les om reglene på Arbeidstilsynets nettsider.

Kan jeg selv bestemme når jeg vil ha ferie?

Du må søke til sjefen din om å få ferie. Det er sjefen som bestemmer hvem som har ferie når.  

Jeg har fått skriftlig advarsel etter at jeg har kommet for sent flere ganger. Hva gjør jeg nå?

Du må møte presis på jobb. Når du har fått en skriftlig advarsel, betyr det at du risikerer å miste jobben hvis du kommer for sent flere ganger. Du må derfor gjøre alt du kan for å være ute i god tid. 

Jeg er under 18 år. Er det egne regler som gjelder for meg som lærling?

Som ansatt under 18 år har du krav på 30 minutters pause når arbeidsdagen er lenger enn 4,5 timer. 

Er du under 18 år, skal du ikke jobbe mer enn 8 timer i døgnet og 40 timer i uken. Du skal også ha fri mellom 23:00 og 06.00. Arbeid mellom 21:00 og 23:00 er nattarbeid, og er kun tillatt på visse vilkår. 

Les mer på arbeidstilsynets nettside.

Hva er en fagforening?

Det finnes mange fagforeninger i Norge. De er gode til å hjelpe sine medlemmer med spørsmål om lønn og arbeidstid. 

Du kan sjekke om det finnes en fagforening på jobben din. Mange fagforeninger har gode tilbud til lærlinger som vil melde seg inn.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304