Sliter du som lærling?

Mange lærlinger har problemer med sykdom, psykisk helse eller lærevansker. Det er viktig å ta tak i problemene tidlig slik at du står på fag- eller svenneprøven. Her finner du tips til hvem som kan hjelpe deg.

Hva gjør du når du blir syk?

De fleste av oss blir syke en gang i blant, og det er lov å være syk.

Sjefen har ansvar for å legge arbeidet til rette for deg hvis du trenger det. Ta en prat om hva som skal til for at du mestrer jobben din.

Be legen skrive en legeerklæring om hvilke behov du har.

Husk dette når du blir syk:

Egenmelding

Gi beskjed om at du er syk med en gang. Lever egenmeldingen med en gang du kommer tilbake på jobb. Sjekk med sjefen hvordan du skal melde ifra om sykdom og hvor mange dager du kan ta egenmelding.

Sykemelding

Hvis du er syk ofte eller lenge, må du til legen og få sykemelding. Lever sykemelding samme dag som du blir sykemeldt.

Læretiden kan bli forlenget.

Hvis du er syk mer enn tilsvarende en måned, kan læretiden bli forlenget. Det skjer hvis du og bedriften er enige om at det er nødvendig for at du får lære det du skal. Utdanningsetaten avgjør dette.

Hva gjør du når du sliter psykisk?

Vi alle har dårlige dager eller perioder i livet som er vanskeligere enn andre. Men hvis du har psykiske problemer som går utover jobben, kan det hende du behøver hjelp. Fastlegen din kan finne noen som kan hjelpe deg.

Her får du hjelp når du sliter psykisk:

Sjefen har ansvar for å legge til rette slik at du kan mestre jobben din best mulig. Fortell gjerne sjefen hva som kan gjøre det lettere for deg å gjøre jobben din. 

Hva gjør du når du har lærevansker?

Hvis du har lærevansker eller problemer med konsentrasjonen, kan det være lurt å be om hjelp fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). De kan beskrive problemene dine og gi råd til hvordan bedriften best kan hjelpe deg.

Her er eksempler på hvordan lærebedriften kan hjelpe deg:

  • Ha faste rutiner
  • Gi beskjeder skriftlig
  • Sette opp delmål
  • Repetere nytt stoff
  • Jobbe et stille sted
  • Få tilbakemelding ofte

Hvis du trenger mye ekstra veiledning på grunn av lærevanskene, kan det hende bedriften kan søke om ekstra tilskudd hos Utdanningsdirektoratet.

Les om tilrettelegging på Fag- eller svenneprøven her.

Se film om hva Elev- og lærlingombudet kan hjelpe deg med.

Dette sier loven

Dette står i opplæringsloven:
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte lærlingen.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 1-3 første ledd

Lærlinger skal ha samme tilgang på pedagogisk-psykologisk tjeneste som elever i videregående skole.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 4-2 fjerde ledd

Dette står i arbeidsmiljøloven:
Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l., skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid.

Les hele paragrafen her: Arbeidsmiljøloven § 4-6 første punkt

Eksempel

Magnus sliter psykisk, men prøver å late som ingenting på jobb. På tunge dager strever han med å møte brukerne. Sjefen blir irritert og lar Magnus få høre at han ikke duger som lærling.

Psykologen til Magnus oppmuntrer ham til å snakke med sjefen om problemene sine.

Magnus forklarer sjefen hvordan han har det og hvilke oppgaver som er verst. De ble enige om at Magnus kan få roligere arbeidsoppgaver på de dårlige dagene.  

Nik Macmillan 280300 Unsplash

Foto: Nik MacMillan på Unsplash

Ofte stilte spørsmål

Jeg sliter med depresjon og vet ikke om jeg orker å fullføre læretiden.

Sjefen har plikt til å legge til rette slik at du best mulig får gjort jobben din. Du vet selv best hva som er vanskelig og hva som kan hjelpe. 

Jeg håper du får god hjelp av lege eller psykolog. Du kan også snakke med veilederen din på avdeling for fagopplæring på Utdanningsetaten

Bør jeg si til sjefen at jeg har dysleksi?

Du bør si fra til sjefen at du har dysleksi hvis du trenger ekstra hjelp eller at sjefen legger til rette for deg. Si fra før du tegner kontrakt slik at ingen blir overrasket.

Hvor mye bør sjefen legge til rette for meg når jeg er syk?

Sjefen har plikt til å legge til rette slik at du kan fortsette i jobben din når du blir syk, så langt det er mulig. Du kan for eksempel ha krav på tilpasset arbeidsplass, mer tid til hver oppgave, hjelpemidler eller andre oppgaver innenfor samme bedrift.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304