Bli klar for fag- eller svenneprøven!

Det er snart tid for fag- eller svenneprøven. Her er informasjon om dine rettigheter og hva du bør passe på.

Forbered deg til fag- eller svenneprøven

Er du meldt opp til fag- eller svenneprøven?

Dette er bedriftens eller opplæringskontorets ansvar. Sjekk at du er meldt opp i god tid. Skjema for oppmelding til fag- eller svenneprøven finner dere på Utdanningsetatens nettside.

Er du godt nok forberedt?

Bedriften har ansvar for å lære deg det du trenger til fag- eller svenneprøven. Gå gjennom læreplanen i faget ditt og sjekk at alt er på plass. Som lærling skal du være aktiv og stille spørsmål og ta notater underveis. Du kan be om tid i arbeidstiden til å forberede deg til prøven. Det er ingen regler for hvor mye tid du har krav på.

Trenger du tilrettelegging?

Du kan få tilrettelegging på fag- eller svenneprøven hvis du har språkvansker, sykdom eller skade som kan skape problemer underveis i prøven. Få legen til å skrive en legeerklæring og søk om tilrettelegging i god tid til Utdanningsetaten. 


Dette er vanlige former for tilrettelegging:

  • Utvidet tid
  • Opplesing/forklaring av oppgaven
  • Mer bruk av muntlig dokumentasjon eller mer bruk av skriftlig dokumentasjon.
  • Døvetolk

Slik er fag- eller svenneprøven

Les om hvordan fag- eller svenneprøven er på Utdanningsetatens nettsider. Har du spørsmål knyttet til prøven i ditt fag, kan du kontakte Utdanningsetaten.

Har du fått innvilget tilrettelegging? Sørg for at prøvenemda, de som skal vurdere fag- eller svenneprøven, vet hva du har krav på. Snakk med dem på forhånd om hva du trenger.

Slik klager du på fag- eller svenneprøven

Hvis du har fått «Ikke bestått» på fag- eller svenneprøven, kan du klage på vurderingen du har fått. Du kan også klage på formelle feil som skjedde underveis da du hadde prøven.

Klagefristen er tre uker. 

Se forslag til klagemal her.

Les om hva som skjer hvis du trenger å ta fag- eller svenneprøven på nytt på Utdanningsdirektoratets nettside. Les mer

Dette sier loven

Reglene for fag- og svenneprøven finner du i forskrift til opplæringslova §§ 3-48 til 3-66.

Retten til å klage på fag- eller svenneprøven finner du i forskrift til opplæringslova kapittel 5.

Lauren Mancke 60627 Unsplash

Foto: Lauren Mancke på Unsplash

Ofte stilte spørsmål om fag- og svenneprøven:

Hjelp, jeg er ikke blitt meldt opp til fagprøven!

Bedriften (eller opplæringskontoret) har ansvar for å melde deg opp til fagprøven i god tid før læretiden er over. Hvis bedriften har glemt dette, kan du ta kontakt med Utdanningsetaten med en gang.

Jeg hadde ikke utstyret jeg trengte til fagprøven og fikk «ikke bestått».

Bedriften skal sørge for at du har nødvendig utstyr til å løse oppgavene på fag- eller svenneprøven. Ga du beskjed om at viktig utstyr manglet underveis? Hvis du ikke fikk utstyret som var nødvendig for å løse oppgavene, kan dette være en formell feil. Se klagemal ovenfor.

Du har klagerett og en klagefrist på tre uker. Hvis du blir hørt i klagen og får medhold, vil du kunne ta fagprøven på nytt så snart som mulig.

Bør jeg klage på fag- og svenneprøven?

Hvis du har fått "Ikke bestått" kan du klage på hvordan fag- og svenneprøven er blitt vurdert. Les begrunnelsen fra prøvenemnda først. 

Du kan også klage hvis det var formelle feil ved gjennomføringen av prøven som ødela for deg. Hvis du får medhold, slettes prøveresultatet og du kan gå opp til fag- og svenneprøve på nytt.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304