Å bli behandlet skikkelig på jobb

Som lærling skal du bli behandlet like bra som de andre ansatte. Du skal ha et godt miljø på jobb slik at du lærer det du skal og får gjort jobben din.

Trusler, trakassering og diskriminering er ikke lov. Å bli dårlig behandlet, kan føre til at du får psykiske problemer og gjør det dårligere på jobb.

Dette er trakassering:

Du opplever at noen på jobb gjør noe du ikke ønsker og som har til hensikt å krenke deg.

Her er noen eksempler på trakassering:

 • Noen fleiper med deg på en måte du ikke liker gjentatte ganger
 • Noen snakker nedsettende om hva du kan 
 • Noen tar fra deg arbeidsoppgaver på grunn av baksnakking
 • Noen kommer med seksuelle kommentarer eller kommentarer om kroppen din
 • Noen tar på kroppen din uten at du ønsker det

Les mer om trakassering på jobb på Arbeidstilsynets nettside.

Dette er diskriminering:

Du blir forskjellsbehandlet på jobb på grunn av den du er eller det du står for.

Her er noen eksempler på diskriminering:

 • Noen kommer med nedsettende kommentarer om din seksuelle legning, hvor du kommer fra eller hva du tror på
 • Du får færre muligheter enn andre på jobb på grunn av helseproblemer eller graviditet.
 • Du mister læreplassen din på grunn av helseproblemer uten at sjefen har prøvd å legge til rette for deg.

Les mer om diskriminering på Likestillings- og diskrimineringsombudets nettside.

Slik kan du gå fram hvis du blir behandlet dårlig på jobb

 1. Snakk med sjefen på jobb. Det er sjefens ansvar å stoppe dårlig oppførsel, men da må han vite om det.
 2. Snakk med opplæringskontoret hvis du har et.
 3. Hjelper ikke dette? Snakk med Utdanningsetaten.
 4. Greier ikke sjefen å stoppe den dårlige behandlingen? Da kan du vurdere om du bør bytte læreplass.
Se hvordan du kan gå fram for å bytte læreplass her.

Dette sier loven

Dette står i opplæringsloven:
Lærebedriften skal møte lærlingene med tillit, respekt og krav og gi de utfordringer som fremmer dannelse og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeides.

Lærebedriften skal skape et godt arbeids- og læringsmiljø.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 1-1 siste ledd og opplæringsloven § 4-4 andre ledd

Dette står i arbeidsmiljøloven:
Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.

Les hele paragrafen her: Arbeidsmiljøloven § 4-3 nummer 3 og 4.

Tanja Heffner 204199 Unsplash

Foto: Tanja Heffner på Unsplash

Ofte stilte spørsmål om å bli behandlet dårlig på jobb

Hva gjør jeg når det er sjefen som behandler meg dårlig?

Greier du å ta en prat med sjefen? Det er fint hvis du kan si litt om hvordan du opplever det som skjer på en saklig måte. 

Har sjefen en sjef over seg? Snakk med sjefen til sjefen. Er du under et opplæringskontor? Snakk med opplæringskontoret. Det er viktig at du får hjelp til å løse denne saken.

Be om hjelp hos veilederen din på Utdanningsetaten. Kontakt gjerne meg også hvis du vil ha en anonym prat eller støtte på et vanskelig møte. Finn kontaktinfo nederst på denne siden.

Jeg tør ikke si til noen at jeg blir behandlet dårlig. Hva gjør jeg?

Da er det viktig at du har noen å prate med om situasjonen din. Gjerne ring meg på 918 04 304. Du behøver ikke fortelle meg hva du heter og hvor du jobber. Jeg har taushetsplikt.

Kan hende ønsker du å bytte læreplass? Les om å bytte læreplass her.

En kollega kaller meg stygge ting. Er det noe jeg bør finne meg i?

På jobb skal ingen diskriminere deg. Det vil si at de ikke får snakke nedsettende om hvem du er, legningen din, hvor du kommer fra eller hva du tror på. Hvis du opplever dette, bør du gi beskjed til sjefen. Det er sjefens ansvar å rydde opp og sørge for at dette ikke skjer igjen.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304