Du har krav på god undervisning!

Du har krav på at undervisningen skal passe til deg. Læreren må tenke på hvem du er, hva du kan fra før og hvordan du lærer best.

Nivået og måten dere jobber på må passe til deg og de andre elevene i klassen. Fortell læreren hvordan du lærer best. Gjerne bruk elevsamtalen. Hvilken undervisningsmetode passer best til deg?

 • Lærer forklarer
 • Jobbe i gruppe
 • Løse oppgaver selv
 • Se film
 • Gjøre en øvelse eller aktivitet
 • Lese
 • Diskutere

Hvis du trenger enklere eller vanskeligere oppgaver, bør du få dette av læreren.

Vær aktiv i timen

Som elev må du møte opp og delta aktivt i timene. Det vil si at du skal følge beskjedene du får fra læreren og gjøre ditt beste for å være aktiv, både muntlig og skriftlig. 

Jeshoots Com 436787

Foto: JESHOOTS.COMUnsplash

Dette sier loven

Dette står i opplæringsloven:
Opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven.

Les hele paragrafen her: opplæringsloven § 1-3 første ledd

Dette står i forskrift til opplæringsloven:
Eleven skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren og instruktøren får grunnlag til å vurdere elevens kompetanse i faget.

Les hele paragrafen her: forskrift til opplæringsloven § 3-3 tredje ledd

Hva gjør du hvis skolen ikke følger dette?

Hvis undervisningen ikke passer til deg, bør du ta det opp med læreren eller noen andre ansatte på skolen

1. Snakk med læreren din

Avtal en prat med læreren. 

Før du møter læreren: Tenk gjennom hva som fungerer for deg og hva du sliter mest med i undervisningen. 

Slik snakker du med læreren: Snakk på en rolig og saklig måte. Er det noe du er fornøyd med? Det kan være lurt å starte med dette. Fortell hvordan du lærer best og hva du ønsker deg mer av. Bruk eksempler på hva som har fungert bra og hva som ikke har fungert.

Vil du heller skrive? 
Her finner du forslag til e-post til læreren.

2. Kontakt avdelingsleder eller rektor.

Hvis undervisningen ikke blir bedre etter at du har snakket med læreren, kan du snakke med avdelingsleder eller rektor. Du kan også spørre tillitseleven i klassen om å hjelpe deg.

Vil du heller skrive? 
Her finner du forslag til e-post til rektor.

Ofte stilte spørsmål om undervisning og lærere

Hva gjør jeg når jeg ikke forstår hva læreren sier?

Det er viktig at du forstår hva læreren sier slik at du lærer det du skal. Noen lærere bruker vanskelige ord. Andre har problemer med norsken sin. Kan du, eller tillitseleven, ta en prat med læreren når det passer? Fortell hva som er vanskelig å forstå og hvordan læreren kan bli mer tydelig i timen. 

Hjelper det ikke? Snakk med avdelingsleder eller rektor.

Hva gjør jeg når læreren ikke duger?

Hvis dere opplever at dere har en lærer som ikke gjør jobben sin, bør dere ta opp saken. Kan du få med deg tillitseleven og ta en prat med læreren? Det er ofte kjekkere for læreren å få høre hva det gjelder direkte fra dere. Da har læreren også muligheten til å forbedre seg. 

Hvis dette ikke hjelper, bør dere ta det opp med avdelingsleder eller rektor. I alvorlige tilfeller kan dere skrive brev til rektor. Det er lurt å få med flere elever og foreldre i klassen.

Hva skal rektor gjøre når han får inn en klage på en lærer?

Rektor må snakke med både elevene og læreren. Rektor har ikke lov å si til elevene hva han/hun gjør med læreren etter dette. Det er fordi personalsaker er under rektors taushetsplikt.

Vanlige tiltak for læreren er:

 • Advarsel
 • Kurs
 • Veiledning
 • Assistent i timen
 • Observasjon fra ledelsen

Selv om rektor ikke kan si hva han gjør, bør han kunne si at han jobber med saken.

Hva skal til for å si opp en lærer?

Lærere som ikke greier å undervise klassene sine, risikerer å bli sagt opp. Ofte kan dette ta lang tid fordi rektor må gi læreren sjanse til å forbedre seg. Dere kan hjelpe til ved å fortelle rektor hvordan det går i timene. Gjerne skriv ned hva som skjer og hva læreren sier. Fortell også til læreren underveis hva som fungerer og ikke.


Læreren behandler meg dårlig.

Du har krav på å ha det trygt og godt på skolen. Læreren skal også behandle deg med respekt. Gjerne be om hjelp av tillitseleven i klassen til å ta dette opp med læreren. 

Avdelingsleder eller rektor bør få vite hva som skjer. Læreren din trenger hjelp til å forandre oppførsel. Er saken alvorlig, bør du gå rett til rektor.

Les mer om tilrettelagt undervisning og spesialundervisning her
Oppfører læreren seg dårlig mot deg eller andre elever?

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304