Behov for ekstra tilrettelegging - spesialundervisning

Du har krav på å lære det du skal på skolen. Hvis du trenger ekstra tilrettelegging, eller spesialundervisning, for å lære, skal du få det.

På videregående må du søke om spesialundervisning eller tilrettelagt opplæring på nytt. Du må også få en ny rapport (sakkyndig vurdering) fra PPT. Dette gjelder enten du hadde spesialundervisning på ungdomsskolen eller ikke.

Les om hvordan du søker om spesialundervisning på Vil bli no.
Les om PPT i Oslo kommune her.

Slik får du tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning når du går på videregående:

  1. Snakk med læreren din om hvordan du lærer best og hva du trenger hjelp med.
  2. Be skolen melde deg til PPT. Du kan også ta kontakt med PPT direkte. Foreldrene dine kan hjelpe deg hvis du er under 18 år eller ønsker det.
  3. PPT vil snakke med deg, teste deg og skrive en rapport som kalles en sakkyndig vurdering. Du må regne med å vente noen måneder på PPT.
  4. Skolen får rapporten og skriver et brev om hvor mye spesialundervisning du får. Dette er et vedtak. Du har rett til å klage på vedtaket hvis du ikke er enig.
  5. Lærerne skriver så en IOP (Individuell opplæringsplan), en plan for hva du skal lære og hvordan dere skal jobbe i timene.
  6. Du får spesialundervisning i tråd med IOP’en.

 

Når du er over 15 år, kan du selv takke ja eller nei til spesialundervisning. Det er viktig at PPT og lærerne hører på deg om hvordan du lærer best. For eksempel bør de høre på deg om du ønsker å ha tilrettelagte oppgaver inne i klassen eller om du ønsker å gå ut av klassen for å jobbe i liten gruppe.

 

Hvis PPT mener du trenger det, kan du få to ekstra år til å fullføre videregående. 

Slik klager du på spesialundervisningen

Klage på brevet om spesialundervisning

Skolen skal skrive brev til deg om hvor mye spesialundervisning du skal ha og hvordan undervisningen skal foregå. Dette brevet er et vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage. Klagen skal sendes til skolen, men fylkesmannen behandler klagen.

Her finner du mal for klage på vedtak om spesialundervisning.

Klage på hvordan skolen gir spesialundervisning

Skolen skal tilby spesialundervisning slik skolen har beskrevet i brevet om spesialundervisning. Dette brevet er et vedtak. Hvis du mener at du ikke får den spesialundervisningen du har krav på, kan du klage.

Klagen skal sendes til skolen, men fylkesmannen behandler klagen.

Her finner du mal for klage på tilbudet om spesialundervisning du får fra skolen.

Corey Motta 621752 Unsplash 2

Foto: Corey Motta på Unsplash

Ofte stilte spørsmål

Har jeg krav på tilrettelegging med dysleksi?

Det er vanlig at elever med dysleksi bruker PC og egne apper når de gjør skolearbeid. De pleier også å søke om å få utvidet tid på heldagsprøver og eksamen. 

Har du andre behov for tilrettelegging? Snakk med rådgiveren din. Kanskje trenger du en ny sakkyndig vurdering fra PPT? Noen får lesehjelp til prøver og eksamen. Andre får gjøre skriftlige oppgaver muntlig.

Jeg får ikke nok utfordringer i den tilrettelagte klassen.

Det er viktig at du får nok utfordringer slik at du lærer mest mulig. Snakk med læreren din. Hvis det ikke hjelper, kan du snakke med avdelingsleder. Send klage på gjennomføringen av spesialundervisningen hvis du ikke er fornøyd.

Forsøk å få karakter i alle fagene du greier å få karakter i. Hvis du lurer på om vanlig klasse passer bedre for deg, kan du spørre om å få besøke en slik klasse en dag.

Jeg får ikke alle timene med spesialundervisning som jeg har krav på.

Du har krav på å få alle timene med spesialundervisning. Ta dette opp med læreren eller avdelingslederen din. Skriv opp timene du ikke har fått. Send klage på gjennomføringen av spesialundervisningen hvis dette ikke hjelper.

Jeg ble utredet av PPT i 10. klasse. Behøver jeg å gjøre dette på nytt nå i Vg1?

Hvis du skal ha spesialundervisning på videregående, må PPT skrive en ny sakkyndig vurdering som er rettet mot videregående. Du kan snakke med rådgiveren din eller saksbehandleren din på PPT om det er nødvendig at du utredes igjen.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304