Orden og fravær

Ordensreglementet skal hjelpe til å skape et godt skolemiljø. Det forteller hva skolen forventer av deg som elev. Men ordensreglementet setter også grenser for hva skolen har lov til å gjøre mot deg hvis du bryter reglene.

Les mer om fravær på vitnemålet og fraværsgrense her.

Ordensreglement

Alle skoler skal ha et ordensreglement. Som elev i videregående har du signert på at du skal følge ordensreglementet. 

I Oslo har kommunen fastsatt et ordensreglement som gjelder for alle skolene. I tillegg kan driftsstyret bestemme egne regler som gjelder på hver skole. Elevrådet skal bli hørt.  Les ordensreglementet for Osloskolen her.

På en privat skole er det skolestyret som bestemmer ordensreglementet. En fra elevrådet har rett til å være tilstede og si meningen sin på skolestyremøtene.

Hva har skolen lov til? 

Skolen har lov til å reagere hvis en elev bryter ordensreglementet. Men det finnes regler for hva skolen har lov til å gjøre og ikke. Skolen kan bare bruke de straffene som står i ordensreglementet.

Dette har skolen lov til og ikke:

Klikk på temaet du er interessert i.

Straff

Skolen har lov til:

 • å gi anmerkning
 • å gi gjensitting eller meldeplikt
 • kreve erstatning eller reparasjon
 • å bortvise

Skolen har ikke lov til:

 • å straffe elever på kroppen
 • å straffe flere elever enn dem som har gjort noe
 • å gi dobbel straff

Mobiltelefon

Skolen har lov til:

 • Samle inn mobiler når det er skole
 • Dette bør stå i ordensreglementet

Skolen har ikke lov til:

 • å beholde mobilene etter skoletid

Ulovlige ting

Skolen har lov til:

 • Skolen kan ta ulovlige ting du har med på skolen.
 • Hvis skolen har tatt tobakk, kan foreldrene dine få utlevert dette.
 • Hvis skolen har tatt farlige ting som våpen eller dop, får politiet dette.

Skolen har ikke lov til:

 • Skolen kan ikke ta ting som ikke er ulovlige og som ikke er nevnt i ordensreglementet.

Juks

Skolen har lov til:

 • Hvis du jukser, får du «Ikke vurdert» på prøven eller eksamenen. 
 • Hvis du har flere prøver med "Ikke vurdert", kan læreren mangle vurderingsgrunnlag.
 • Juks kan gå utover oppførselskarakteren

Skolen har ikke lov til:

 • Hvis skolen bare har en mistanke om juks, kan ikke oppførselskarakteren settes ned
Stefan Stefancik 257627

Foto: Štefan Štefančík på Unsplash

Karakter i orden og oppførsel

Når lærerne skal bestemme karakteren din i orden og oppførsel, ser de på hvor godt du har fulgt ordensreglementet. Hvis du stort sett har fulgt ordensreglementet, vil du få karakteren God (G). 

Læreren skal ta hensyn til om du har spesielle problemer med å holde styr på ting eller å oppføre deg. 

Du skal få varsel i god tid hvis det er fare for at du får Nokså godt (Ng) eller Lite godt (Lg) i orden eller oppførsel.

Du får standpunktkarakter i orden og oppførsel det siste halvåret du er elev. Denne har du klagerett på. Hvis du skal søke jobb eller læreplass, er sjefen ofte interessert i å se om du har god ordens- og oppførselskarakter.

Dette sier loven

Dette står i opplæringslova:

Les Utdanningsdirektoratets rundskriv om Ordensreglement Udir-8-2014 her.

Slik klager du

Du kan klage på nedsatt standpunktskarakter i orden eller oppførsel. 

Se mal for klage på standpunktkarakter her.

Du kan også klage hvis du har blitt bortvist. 

Se mal for klage på bortvisning her.

Ofte stilte spørsmål

Har skolen lov til å ta mobilen min?

Skolen kan ta mobilen hvis det står i ordensreglementet. Du skal få mobilen tilbake senest etter skoletid.

Jeg har gjort noe ulovlig. Hva kan skolen reagere med?

Hvis du har brutt ordensreglementet, kan skolen reagere på en av måtene som er beskrevet der. Vanlige reaksjoner er anmerkning, nedsatt oppførselskarakter eller bortvisning. 

Hvis det du har gjort er forbudt etter norsk lov, kan skolen melde det som har hendt til politiet.

Det kan være lurt å be om en prat med rektor og forklare situasjonen slik du opplevde den. Ønsker du å beklage det som har skjedd?

Jeg er blitt tatt for noe jeg ikke har gjort.

Det er kjedelig å ikke bli trodd.

Be om et møte med avdelingsleder/rektor og læreren din. Forklar situasjonen nøye, slik du husker den. Gjerne ta med en av foreldrene dine.

Har du bilder, dokumentasjon eller vitner som kan styrke din versjon? Fortell skolen at de ikke kan straffe deg uten bevis.

Jeg kom to minutter for sent til timen og fikk anmerkning.

Hvis du kommer etter at timen har startet, må du regne med en anmerkning. 

Skolen kan ha egne regler for dette. Sjekk hva som står i ordensreglementet.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304