Offentlig journal Elev- og lærlingombudet

Her kan du se hvilken post som kommer til og fra Elev- og lærlingombudet i Oslo. Navn og taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Ta kontakt på post@elevombud.no hvis du ønsker innsyn i et dokument.

Postjournal 15.02.2020 - 17.04.2020
Postjournal 18.04.2020 - 18.06.2020

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304