Klassens time

Klassens time er ukas viktigste! Her tar dere opp saker og bygger et godt klassemiljø. Få tips og forslag til opplegg her.

Hva gjør vi i klassens time?

Sett stolene i ring.

 1. Innledning: Kontaktlærer og tillitselev bytter på å lede ut i en enkel icebreaker. 
 2. Saker elevene vil ta opp: Tillitseleven styrer ordet. Kontaktlærer forlater rommet om elevene ønsker det
 3. Ukas tema: Kontaktlærer og tillitseleven avtaler hvem som leder ut.
 4. Nytt fra elevrådet: Tillitseleven informerer.
 5. Saker fra kontaktlærer: Kontaktlærer tar opp saker med klassen.
 6. Avslutning: Vi runder av med en kort runde der alle kommer til orde 5 min:
  1. Hva tar vi med oss i dag?
  2. Hva setter vi pris på i dag?
  3. Hva gleder vi oss til?
  4. Hva er fokus denne uka? 
  5. Hva kjennetegner vår klasse?
Alexis Brown 85793 Unsplash 1

Foto: Alexix Brown på Unsplash.

Slik tar du opp en sak i klassens time:

 1. Hva er problemet?
 2. Diskuter ulike løsninger.
 3. Velg en løsning dere vil gå for.
 4. Hvis saken angår hele skolen, tar tillitseleven dette med til elevrådet.
 5. Elevrådet jobber videre med saken og tar en avgjørelse.

Årshjul for klassens time

Her finner dere forslag til hvilke tema dere kan ta opp i klassens time. Lån ideer og lag deres eget årshjul!

Last ned årshjul for klassens time her!
Last ned presentasjoner til klassens time her!

Nyttige lenker om klassens time

Sjekk ut ideer og tips til å lede klassens time her. Redd Barna har blant annet laget en rekke øvelser som kan brukes. Noen av dem kan passe også i videregående skole.

Les mer på Elevråd.no
Les mer på Vi deltar.no
Redd Barnas opplegg for medvirkning i klassen