Karakterer

Gjennom året skal du få tilbakemeldinger som hjelper deg å lære. Karakterene du får, skal vise hvor godt du har nådd målene i faget. Du har klagerett på alle karakterer som kommer på vitnemålet.

Læreren skal gi deg tilbakemeldinger slik at du får vite hva du kan og hva du trenger å lære mer om. Du skal få vite hva som er viktig når læreren setter karakter.   

Karakterene skal vise hvor godt du har nådd målene i faget. Målene, eller kompetansemålene, finner du i læreplanen på Utdanningsdirektoratets nettside.

Læreren har ikke lov å trekke inn fravær, orden, oppførsel eller forutsetningene dine når han eller hun setter karakter i et fag.

Standpunktkarakter og eksamenskarakter

Når du er ferdig med et fag, får du en standpunktkarakter. Standpunktkarakteren skal bygge på et bredt grunnlag og skal vise hva du kan i faget. Prøver og oppgaver du har hatt gjennom hele året kan telle på standpunktkarakteren. 

Standpunktkarakterene og eksamenskarakterene kommer på vitnemålet. Disse karakterene kan du klage på.

Hvem kan få fritak fra karakterer?

Du kan søke til rektor om å slippe karakter i disse fagene:

 • Kroppsøving:
  • Hvis du får tilrettelagt undervisning i kroppsøving, kan du søke om å slippe karakter. Forskrift til opplæringsloven § 3-23. Husk legeerklæring.
  • Hvis det er til skade for deg å ha kroppsøving, kan du søke om å slippe hele faget. Husk legeerklæring.
 • Sidemål: Du kan søke om å slippe karakter i sidemål hvis du
  • Har tatt ungdomsskolen eller deler av vgs i utlandet.
  • Har hatt særskilt språkopplæring på ungdomsskolen og vgs.
  • Har dysleksi eller andre problemer som gjør det vanskelig å lære sidemål. Legg fram rapport fra PPT.


Har du vært mye borte?

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert oppgaver. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave. 

Hvis det udokumenterte fraværet i ett fag er over 10 % for hele året, har ikke læreren lov til å sette standpunktkarakter. Også her skal du få varsel i god tid. 

Les mer om fraværsgrensen her.


Slik klager du

Husk at karakteren kan gå opp, bli stående eller gå ned når du klager.

 1. Du har 10 dagers klagefrist på standpunkt og eksamenskarakterer.
 2. Be om begrunnelse hvis du lurer på om du skal klage eller ikke. Fyll ut dette brevet og send det til skolen.
 3. Hvis du bestemmer deg for å klage, fyller du ut riktig klageskjema nedenfor og sender dette til skolen.

Hva vil du klage på?

 • Standpunkt: Du kan klage på standpunktkarakteren hvis skolen har brutt reglene for hvordan karakteren skal settes. Vanlige grunner er at skolen har for lite grunnlag for å sette karakter eller at skolen har lagt for stor vekt på en enkelt vurdering. Her finner du mal for klagen.
 • Skriftlig eksamen: Hvis du mener du har fått feil karakter til skriftlig eksamen kan du klage. Her finner du mal for klagen.
 • Muntlig eksamen: Du kan klage på muntlig eksamen hvis skolen har gjort feil med gjennomføringen av muntlig eksamen slik at det gikk utover karakteren din. Her finner du mal for klagen.
 • Privatisteksamen: Les mer og finn skjema for klage på Oslo kommunes nettsider.

 

Dette sier loven

Les reglene om karakterer og eksamen i forskrift til opplæringsloven kap. 3.

Her står reglene om rett til å klage på karakterer: Forskrift til opplæringsloven kap. 5.

Les mer i rundskriv om individuell vurdering fra Utdanningsdirektoratet.

Clarisse Meyer 149492

Du har klagerett på alle karakterer som kommer på vitnemålet.

Ofte stilte spørsmål

Jeg har vært mye syk. Nå sier læreren at jeg ikke får karakter.

Læreren må ha nok grunnlag for å sette karakter. Hvis du er mye syk, kan det hende du har gått glipp av flere prøver og innleveringer. Kan du ta en prøve eller levere en oppgave til læreren nå slik at du kan få karakter?

Jeg har et dårlig forhold til læreren. Nå har jeg fått en dårlig standpunktkarakter.

Læreren skal vurdere deg rettferdig. Be om begrunnelse for karakteren slik det står om ovenfor. Du kan klage hvis du mener det er tydelig at læreren har behandlet deg urettferdig. Gjerne ta en prat med rektor også.

Jeg har fått karakteren 1 på skriftlig eksamen. Bør jeg klage?

Hvis du mener karakteren er urettferdig, kan du klage. Du har ingenting å tape på å sende inn en klage fordi karakteren ikke kan gå lenger ned.

Jeg har eksamen i dag, men er blitt syk. Hva skjer nå?

Du må til legen og få legeerklæring med en gang. Du må få levert legeerklæringen til skolen i dag. Du kan melde deg opp til utsatt eksamen om et halvt år.

Har læreren lov til å si karakteren høyt?

Læreren har taushetsplikt og har ikke lov til å si karakteren din høyt i klassen. Les mer om lærerens taushetsplikt på ung.no

Den ene læreren vår er mye strengere på karakterer enn de andre.

Kan dere be lærerne om å samarbeide om rettingen av neste store prøve eller oppgave? Kan hende vil det hjelpe når lærerne må diskutere sammen. 

Du kan også be en annen lærer om å rette din prøve for å få en annens vurdering. 

Ta en prat med avdelingsleder hvis dette ikke hjelper.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304