Fravær i videregående skole

For å få standpunktkarakter, må du ha under 10 % udokumentert fravær i hvert fag for hele skoleåret. Du kan få papirer på gyldig fravær. Da vil det ikke telle på fraværsgrensa.

Gyldige grunner til å være borte fra undervisningen:

Religiøs høytid

Religiøse høytider innen andre trossamfunn enn den norske kirke. Du kan unnta maksimalt to dager per år. 

Dokumentasjon:

Erklæring eller bekreftelse fra trossamfunnet.   

Helsegrunner

Sykdom
Legetime
Tannlegetime
Psykologtime/BUP
Fysioterapeuttime
Time hos skolehelsetjenesten

Dokumentasjon:

Erklæring om fraværet fra lege, tannlege, psykolog, fysioterapeut etc. Det er ikke nok med melding fra foreldre ved sykefravær.

Hvis du er kronisk syk, kan du bruke en generell legeerklæring sammen med melding fra foreldre eller deg selv hvis du er over 18 år.

Velferdsgrunner

Passe sykt barn
Begravelse
Dåp
Bryllup

Dokumentasjon:

Melding fra foreldre eller deg selv hvis du er over 18 år.

Arbeid som tillitsvalgt, politiker eller hjelpearbeider

Arbeid som tillitsvalgt i en fagforening

Arbeid i et ungdomsparti, ungdomsråd, ungdomshøring

Arbeid for Elevorganisasjonen eller en frivillig organisasjon

Dokumentasjon:

Dokumentasjon fra organisasjonen.

Idretts- eller kulturarrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Deltaker i NM, EM, VM, og andre internasjonale mesterskap
Kulturelle arrangementer på nasjonalt eller internasjonalt nivå

Dokumentasjon:

Bekreftelse fra arrangementskomiteen på at du skal delta.


Lovpålagt oppmøte

Lovpålagt oppmøte som sesjon eller vitne i rettssak.

Dokumentasjon: Innkalling

Obligatorisk trafikkopplæring

Dette kan du unnta fra fraværsgrensen: Fravær til sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B. 

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen. 

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

Dokumentasjon: Be om dokumentasjon fra kjørelæreren din.

Paolo Candelo 203824

Foto: Paolo Candelo på Unsplash

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

Alt fravær kommer på vitnemålet ditt. Hvert år kan du få slettet 10 dagers fravær. Da må du ha papir på at fraværet har en av grunnene ovenfor, med unntak av fravær til kjøreopplæring som ikke kan slettes fra vitnemålet.

Sykefravær slettes fra vitnemålet fra og med sykedag nr. 4. Sykefraværet slettes fra dag 1 hvis du er kronisk syk.

Hvis du har vært mye borte, kan du legge ved papir på hvorfor du har vært borte sammen med vitnemålet.

Dette sier loven

I forskrift til opplæringsloven § 3-3 finner du regelen om fraværsgrensen.

Regler for hva som kommer på vitnemålet finner du i forskrift til opplæringsloven § 3-47.

Mer informasjon om fravær finner du på Utdanningsdirektoratets nettside.

Slik klager du

Hvis du får "Ikke vurdert" i standpunktkarakter på grunn av for mye udokumentert fravær, kan du klage. Se informasjon om hvordan du klager på standpunktkarakterer her.

Ofte stilte spørsmål

Læreren har ikke lagt inn fravær på en stund og nå er jeg plutselig over 10 % i ugyldig fravær.

Du skal få varsel i god tid før du bryter fraværsgrensen. Hvis læreren er for sen med å registrere fraværet, skal du ha karakter.

Jeg er ofte syk på grunn av migrene. Må jeg ha legeerklæring hver gang?

Hvis du får legeerklæring på at du er kronisk syk, kan du eller foreldrene dine skrive melding hver enkelt dag du er syk. Dermed unngår du å måtte til legen hver gang.

Hvis du vil ha unntatt fraværet fra vitnemålet, må du dokumentere det med legeerklæring.

Kan jeg få fri i en uke for å dra i bryllup i utlandet?

Søk til rektor om å få fri av velferdsgrunner i god tid før du skal reise. Vanligvis vil du få fri til selve bryllupet og til nødvendig reise. Skolen kan ikke gi fri til feriedager i tillegg til dette.

Jeg har krysset fraværsgrensa i første termin. Hva skjer i andre termin?

Selv om du får "Ikke vurdert" i første termin, kan du likevel få standpunktskarakter i andre termin. Du må passe på at du holder deg under 10% udokumentert fravær for hele året.

Jeg må ta førerprøven i skoletiden. Gir dette gyldig fravær?

Nei, førerprøven gir ikke gyldig fravær. Det er kun deler av den obligatoriske opplæringen som kan unntas fraværsgrensen, se forskrift til opplæringsloven § 3-3

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304