Hvordan driver vi elevrådet på en god måte?

Dere i elevrådet har en viktig rolle for å gjøre skolen best mulig for elevene. Dere kan få dette til ved at tillitselevene sørger for at hver elev blir hørt i viktige saker. Elevrådet er derfor et levende demokrati på skolen.

Besøk elevråd.no for mer informasjon

Les mer om hvordan drive elevråd på elevråd.no

Sjekk ut denne videoen om hvordan jeg hjelper elever!

Hvilke oppgaver har vi i elevrådet?

Elevrådet har fått rollen sin fra Stortinget gjennom opplæringsloven § 11-6.

Elevrådet skal jobbe for:

  • at det skal være lett å lære på skolen
  • at det skal være godt å jobbe som elev på skolen
  • at elevene skal ha det fint når de er på skolen

Dere kan jobbe for hva dere vil så lenge det har med skolen og elevene å gjøre!

Har dere plukket ut en sak dere ønsker å jobbe med i år?

Her laster du ned oppgaveark om å jobbe med en sak.

Les mer om klassens time her!
John Schnobrich 520023

Foto: John SchnobrichUnsplash

Andre råd og utvalg

Elevrådet på private, videregående skoler skal bestå av minst 5 medlemmer. Alle medlemmene skal ha et varamedlem. Det er skriftlig valg. Les om elevrådet i friskoleloven § 5-3.

Skolestyret

Skolestyret bestemmer over skolens drift, ledelse og økonomi. En elev fra elevrådet kan være på møtene til skolestyret. Eleven skal få si meningen sin og få denne med i referatet. Les om skolestyret i friskoleloven § 5-1 og 5-2.

Her finner du flere ressurser for elevrådet:

Sjekk ut elevråd.no for masse tips til elevrådsarbeidet!
Hefte om elevmedvirkning og hvordan skolene kan høre elevene
Håndbok for elevrådskontakt

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Sofie Haug Changezi

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304