Offentlig journal

I henhold til regler for offentlighet i Oslo kommune og Offentlighetsloven plikter elev- og lærlingombudet å føre en offentlig journal over innholdet i ombudets arkiv. For ordens skyld gjør ombudet oppmerksom på at navn og annen identifiserende informasjon blir skjermet i journalen.

Innsynsbegjæringer kan sendes til post@elevombud.no

Posjournal 01.07.2017 – 16.08.2017

Postjournal 17.08.2017 – 01.09.2017

Postjournal 04.09.2017 – 04.10.2017