Offentlig journal

I henhold til regler for offentlighet i Oslo kommune og Offentlighetsloven plikter elev- og lærlingombudet å føre en offentlig journal over innholdet i ombudets arkiv. For ordens skyld gjør ombudet oppmerksom på at navn og annen identifiserende informasjon blir skjermet i journalen.

Innsynsbegjæringer kan sendes til post@elevombud.no

Postjournal 01.11.2017 -27.11.2017

Postjournal 28.11.2017-29.12.2017

Postjournal 01.01.2018 – 12.01.2018