Offentlig journal

I henhold til regler for offentlighet i Oslo kommune og Offentlighetsloven plikter elev- og lærlingombudet å føre en offentlig journal over innholdet i ombudets arkiv. For ordens skyld gjør ombudet oppmerksom på at navn og annen identifiserende informasjon blir skjermet i journalen.

Innsynsbegjæringer kan sendes til post@elevombud.no

Postjournal 13.03.2017 – 28.03.2017

Postjournal 28.03.2017 – 10.04.2017

 Postjournal 11.04.2017 – 03.05.2017

Postjournal 04.05.2017 – 19.05.2017