Offentlig journal

I henhold til regler for offentlighet i Oslo kommune og Offentlighetsloven plikter elev- og lærlingombudet å føre en offentlig journal over innholdet i ombudets arkiv. For ordens skyld gjør ombudet oppmerksom på at navn og annen identifiserende informasjon blir skjermet i journalen.

Innsynsbegjæringer kan sendes til post@elevombud.no

Postjournal 22.05.2017 – 30.06.2017

Posjournal 01.07.2017 – 16.08.2017