Om ombudet

Elev- og lærlingombudet i Oslo ble opprettet som prøveordning av bystyret fra og med skoleåret 2005/2006, og for tre år. Prøveordningen ble i 2008 utvidet ut 2010. Fra 1. januar 2011 er ombudet en fast ordning. Ombudene ansettes på seks års åremål.

Ombudet skal passe på at elever og lærlinger i videregående opplæring i Oslo får de rettighetene de har krav på, og skal spesielt jobbe med elevmedvirkning. Ombudet er ombud både for elever i private og offentlige skoler.

Ombudet opererer på fritt og uavhengig grunnlag av alle instanser i kommunen.

Administrativt ligger ombudet under Forretningsutvalget i bystyret, og har for tiden én stillingsressurs.

Hvem er ombud?Bilde

Melinda Jørgensen tiltrådte som nytt Elev- og lærlingombud i Oslo kommune den 24. august 2015.

Anders Gram Giskemo var Elev- og lærlingombud i Oslo fra 2013-2015.

Før dette har Sigve Indregard (2008 – 2013), Christer Gulbrandsen (2007-2008) og Tove Edvardsen Hovland (2006-2007) fungert som ombud.