Ny læreplass i Oslo

Her finner du tips til hvordan du kan søke læreplass i Oslo. Du får også vite hvordan du går fram for å bytte læreplass.

Å få læreplass i Oslo

Hvem som helst som er kvalifisert, kan søke om læreplass i Oslo. Se informasjon om hvordan du går fram for å søke på Oslo kommunes nettsider. Du kan også spørre Utdanningsetaten hvis du lurer på noe om læreplass i ditt fag. 

Alle lærebedrifter med godkjenning finner du på vilbli.no 

Ikke fått læreplass?

Hvis du har ungdomsrett og ikke får læreplass innen 1. september, kan du ha rett på opplæring i Vg3 i skole. Kontakt Utdanningsetaten. Da skal du lære det samme som du ville lært i bedriften. Du får ikke lønn.

Å bytte læreplass 

Slik bytter du læreplass:

1
Finn en ny lærebedrift som ønsker å ha deg som lærling.

Finn lærebedrifter i ditt fag på vilbli.no

2
Få godkjenning fra Utdanningsetaten på at du bytter læreplass.

Unntaket er hvis du bytter innenfor samme opplæringskontor.

3
Si opp læreplassen din og jobb så lenge du har oppsigelsestid.

4
Du fortsetter læretiden i ny bedrift.

Du får godkjent tiden du allerede har vært lærling slik at du ikke behøver å ta denne på nytt.

Utdanningsetaten kan også hjelpe deg hvis du ønsker å ta opp problemer på læreplassen du har nå. Det er viktig å melde ifra om problemer slik at bedriften får mulighet til å rette dette opp.

Irina 219832 Unsplash

Foto: Irina på Unsplash


Les mer i dette eksempelet:

Emilie ønsker seg ny læreplass

Emilie er lærling og trives ikke i lærebedriften. Hun synes ikke hun lærer det hun skal. Sjefen har også kjeftet på henne uten grunn flere ganger. Hun har prøvd å ta en prat med sjefen, men uten at det ser ut til å hjelpe.

Hun beholder jobben mens hun søker læreplass i andre bedrifter. Når hun får tilbud om ny læreplass, søker hun om å få hevet den gamle læreplassen. Utdanningsetaten behandler søknaden og svarer positivt. Emilie velger å informere Utdanningsetaten om hvordan hun har hatt det i lærebedriften sin slik at Utdanningsetaten kan følge opp lærebedriften.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg søke læreplass i Oslo selv om jeg har gått på skole i et annet fylke?

Hvis du har fullført teoridelen i faget ditt, kan du søke læreplass hvor som helst i landet. Det spiller ingen rolle om du bor i et annet fylke. I Oslo er det Utdanningsetaten som vil godkjenne og følge opp lærekontrakter med bedrifter som ligger i Oslo.

Har jeg krav på å få en ny læreplass hvis jeg ikke trives?

Du har krav på å ha et godt læringsmiljø og arbeidsmiljø i bedriften din. Meld i fra til sjefen og Utdanningsetaten hvis dette ikke er på plass. Som Elev- og lærlingombud kan jeg gi hjelp og råd underveis.

Hvis lærebedriften ikke kan ha deg lenger, får du som regel hjelp til å finne ny læreplass. Hvis du har tegnet lærekontrakt med et opplæringskontor, er det opplæringskontoret som skal hjelpe deg med å få ny læreplass.

Hvis det er du selv som ønsker å bytte, må du vanligvis ordne dette selv. Husk at Utdanningsetaten skal godkjenne bytte av læreplass.

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Melinda Jørgensen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304