Lærling

Disse sidene er for deg som er lærling eller lærekandidat i videregående opplæring i Oslo. Her kan du finne ut mer om rettighetene dine, tips om hvordan du går fram for å ta opp en sak, brosjyrer og maler for klagebrev.

Klikk i menyen til venstre for det du har bruk for!

Hvis det er noe du savner på disse sidene, så ta kontakt med ombudet!