Elevråd

Skjermbilde 2015-10-30 kl. 10.19.21Elev- og lærlingombudet følger opp elevrådene, og kan tilby både skolering og bistand i enkeltsaker. På denne siden finner du først og fremst ulike nettressurser elevrådene kan bruke: