Behov for ekstra tilrettelegging - spesialundervisning

Du har krav på å lære det du skal på skolen. Hvis du trenger ekstra tilrettelegging, eller spesialundervisning, for å lære, skal du få det.

Selv om du har hatt spesialundervisning på ungdomsskolen, må du søke om tilrettelagt undervisning på nytt på videregående. Du må også en gang til til PPT slik at PPT kan lage en oppdatert rapport (sakkyndig vurdering).

Les om hvordan du søker om spesialundervisning på Vil bli no.
Les om PPT i Oslo kommune her.

Slik får du tilrettelagt undervisning eller spesialundervisning når du går på videregående:

  1. Snakk med læreren din om hvordan du lærer best og hva du trenger hjelp med.
  2. Be skolen melde deg til PPT. Du kan også ta kontakt med PPT direkte. Foreldrene dine kan hjelpe deg hvis du er under 18 år eller ønsker det.
  3. PPT vil snakke med deg, teste deg og skrive en rapport sakkyndig vurdering. Du må regne med å vente noen måneder på PPT.
  4. Skolen får rapporten og skriver et brev om hvor mye spesialundervisning du får. Dette er et vedtak. Du har rett til å klage på vedtaket hvis du ikke er enig.
  5. Lærerne skriver så en IOP (Individuell opplæringsplan), en plan for hva du skal lære og hvordan dere skal jobbe i timene.
  6. Du får tilrettelagt undervisning i tråd med IOP’en.

 

Når du er over 15 år, kan du selv takke ja eller nei til spesialundervisning. Det er viktig at PPT og lærerne hører på deg om hvordan du lærer best og hvordan du vil ha undervisningen tilrettelagt. For eksempel bør de høre på deg om du ønsker å ha tilrettelagte oppgaver inne i klassen eller om du ønsker å gå ut av klassen for å jobbe i liten gruppe.

 

Hvis PPT mener du trenger det, kan du få to ekstra år til å fullføre videregående. 

Slik klager du på spesialundervisningen

Klage på brevet om spesialundervisning

Skolen skal skrive brev til deg om hvor mye spesialundervisning du skal ha og hvordan undervisningen skal foregå. Dette brevet er et vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage. Klagen skal sendes til skolen, men fylkesmannen behandler klagen.

Her finner du mal for klage på vedtak om spesialundervisning.

Klage på hvordan skolen gir spesialundervisning

Skolen skal tilby spesialundervisning slik skolen har beskrevet i brevet om spesialundervisning. Dette brevet er et vedtak. Hvis du mener at du ikke får den spesialundervisningen du har krav på, kan du klage.

Klagen skal sendes til skolen, men fylkesmannen behandler klagen.

Her finner du mal for klage på tilbudet om spesialundervisning du får fra skolen.

Clarisse Meyer 149492

Foto: Clarisse Meyer fra Unsplash

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Melinda Jørgensen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304