Offentlig journal Elev- og lærlingombudet

Her kan du se hvilken post som kommer til og fra Elev- og lærlingombudet i Oslo. Navn og taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Ta kontakt på post@elevombud.no hvis du ønsker innsyn i et dokument.

Postjournal 12.09.2019-04.12.2019
Postjournal 05.12.2019 - 14.02.2020

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Melinda Jørgensen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304