Offentlig journal Elev- og lærlingombudet

Her kan du se hvilken post som kommer til og fra Elev- og lærlingombudet i Oslo. Navn og taushetsbelagte opplysninger er sladdet. Ta kontakt på post@elevombud.no hvis du ønsker innsyn i et dokument.

Postjournal 10.04.2018 - 04.07.2018
Postjournal 31.07.2018 - 09.08.2018
Postjournal 10.08.2018 - 12.09.2018

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Melinda Jørgensen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304