Hvordan driver vi elevrådet på en god måte?

Dere i elevrådet har en viktig rolle for å gjøre skolen best mulig for elevene. Dere kan få dette til ved at tillitselevene sørger for at hver elev blir hørt i viktige saker. Elevrådet er derfor et levende demokrati på skolen.

Hvilke oppgaver har vi i elevrådet?

Elevrådet har fått rollen sin fra Stortinget gjennom opplæringsloven § 11-6.

Elevrådet skal jobbe for:

 • at det skal være lett å lære på skolen
 • at det skal være godt å jobbe som elev på skolen
 • at elevene skal ha det fint når de er på skolen

Dere kan jobbe for hva dere vil så lenge det har med skolen og elevene å gjøre!

Har dere plukket ut en sak dere ønsker å jobbe med i år?

Her laster du ned oppgaveark om å jobbe med en sak.

John Schnobrich 520023

Foto: John SchnobrichUnsplash

Roller i elevrådet

I elevrådet må det være en leder, nestleder og sekretær i tillegg til tillitselevene. Ofte er det også en elevrådskontakt som følger opp elevrådet. 

Her kan du lese om de ulike rollene:

Tillitseleven

Tillitseleven er valgt for å representere klassen sin i elevrådet. Tillitseleven må snakke med klassen både før og etter elevrådsmøtene. Det er fint om tillitseleven kan lede klassens time eller tilsvarende. I elevrådet forteller tillitseleven hva som er viktig for klassen. Tillitseleven kan være med i ulike grupper eller prosjekter som han eller hun er interessert i. 

Se film om tillitselevens rolle her.

Elevrådsleder

Elevrådsleder har ansvar for å lede elevrådsmøtene. Han eller hun har ansvar for å drive elevrådet og de ulike gruppene. Han eller hun skal også snakke med rektor og ta opp sakene som elevrådet ønsker. 

Nestleder

Hjelper elevrådsleder med oppgavene og fungerer som leder for elevrådet når elevrådsleder ikke er tilstede.

Sekretær

Skriver innkalling til elevrådsmøtet sammen med elevrådsleder og lager referat. Hjelper til med lister, årshjul og andre viktige papirer i elevrådet

Styremedlem

Hjelper til å drive elevrådet. Har ofte egne ansvarsområder, f. eks. sosiale medier, fester, innsamlingsprosjekter, temauker med mer.

Elevrådskontakt

Elevrådskontakten er ansatt på skolen, enten som leder, rådgiver, miljøarbeider eller lærer. Elevrådskontakten skal hjelpe elevrådet med å organisere møter og prosjekter. Elevrådskontakten skal hjelpe elevene med å ta opp saker med ledelsen på en god måte. Elevrådskontakten skal ikke styre elevrådsmøter eller ta avgjørelser for elevrådet.

Skap engasjement!

 1. Minn hverandre på hvilken viktig oppgave dere har
 2. Sørg for å jobbe med saker som betyr noe for dere og medelevene deres
 3. Jobb med noe dere er gode på
 4. Jobb med saker som er konkrete
 5. Bli godt kjent med hverandre, f.eks. gjennom leker, gruppearbeid eller hyttetur. Finn forslag til bli-kjentleker her. Og her er lenke til arket med Elevrådsbingo!
 6. Ha det gøy og spis god mat underveis


Slik driver dere elevrådet

Få flere tips til hvordan dere kan organisere arbeidet i elevrådet nedenfor.

Tid for valg:

Hver klasse skal velge en tillitselev til elevrådet.

Det skal være skriftlig valg på tillitseleven. Det er fint om de som ønsker å bli valgt forteller klassen hva de ønsker å gjøre som tillitselev. Dere trenger ikke å annonsere hvor mange stemmer hver enkelt fikk.

Velg også en vara som kan ta over når tillitseleven er borte.

Tips: Dere kan foreslå tillitselevene på lapper. Da kan det være lettere å melde seg. Elevene trenger ikke å vite hvor mange som har foreslått dem. Bare elever som ønsker å sitte i elevrådet bør være tillitselever.  

Elevrådsleder og styremedlemmer kan velges ved at tillitselevene gir skriftlig stemme.

Tid for klassens time:

Elevene har rett til å diskutere saker sammen med tillitseleven sin. Dette kan dere gjøre i klassens time. Det finnes ingen regler for hvor mye tid dere har krav på.

Tillitseleven lager en plan for timen sammen med kontaktlærer. 

Forslag til aktiviteter:

 • Forberede saker til elevrådet
 • Planlegge aktiviteter i klassen
 • Ha bli kjent-øvelser slik at dere blir trygge på hverandre
 • Skrive lapper eller jobbe i grupper for å komme på gode ideer eller saker

Tid for elevrådsmøte:

Elevrådslederen forbereder elevrådsmøtet sammen med styret. Husk å sende ut innkalling med saksliste.

Last ned forslag til innkalling med saksliste.

Her er tips til et godt elevrådsmøte:

 1. Finn ut hva elevene ønsker å få til.
 2. Lag saksliste på forhånd.
 3. Bestem hvem som skal lede møtet, f.eks. elevrådslederen.
 4. Få tillitselevene til å komme med forslag og innspill
  1. i grupper
  2. på lapper
  3. i plenum
 5. Skriv opp hva dere blir enige om i et referat. Last ned mal for referatet her.

Andre råd og utvalg

Elevrådet på private, videregående skoler skal bestå av minst 5 medlemmer. Alle medlemmene skal ha et varamedlem. Det er skriftlig valg. Les om elevrådet i friskoleloven § 5-3.

Skolestyret

Skolestyret bestemmer over skolens drift, ledelse og økonomi. En elev fra elevrådet kan være på møtene til skolestyret. Eleven skal få si meningen sin og få denne med i referatet. Les om skolestyret i friskoleloven § 5-1 og 5-2.

Her finner du flere ressurser for elevrådet:

Hefte om elevmedvirkning og hvordan skolene kan høre elevene
Håndbok for elevrådskontakt

Vi svarer på dine spørsmål og vi har taushetsplikt

Melinda Jørgensen

Elev- og lærlingombudet i Oslo

post@elevombud.no 918 04 304