Brevmaler

Her har du maler du kan laste ned på pcen og fylle ut. Fiks, ferdig klagebrev!

OBS! Les «Hvordan du kan forandre noe» og «Klageveileder», som du finner i menyen til venstre, før du begynner å skrive en klage.

Savner du en mal? Si fra til elev- og lærlingombudet!

Klage på en lærer/undervisning (offentlig skole)

Hvis du skal klage på lærer eller undervisning, så bør du først ha tatt det opp med den læreren det gjelder. Hvis det ikke løser noe, bør du snakke med avdelingsleder eller rektor. Hvis det heller ikke hjelper, er det kanskje på tide å klage formelt.

Klage på lærer/undervisning i offentlig skole

Hvis klagen til skolen ikke fører fram, så kan du vurdere å klage til områdedirektøren i Utdanningsetaten. Da klager du også på rektor som pedagogisk leder, siden rektor ikke har fått til en nødvendig forandring.

Klage på undervisning til områdedirektør

Hvis Utdanningsetaten heller ikke tar klagen til følge, så kan du be Fylkesmannen i Oslo og Akershus om å passe på at lover og regler følges.

Klage til fylkesmannen på undervisning

Klage på en lærer/undervisning (privat skole)

Hvis du skal klage på lærer eller undervisning, så bør du først ha tatt det opp med den læreren det gjelder. Hvis det ikke løser noe, bør du snakke med avdelingsleder eller rektor. Hvis det heller ikke hjelper, er det kanskje på tide å klage formelt.

Klage på undervisning – privat skole

Hvis klagen til rektor ikke fører fram, så er det styrets ansvar å sørge for at rektor gjør jobben sin.

Klage på undervisning – til styret for privat skole

Hvis klagen til styret heller ikke fører til noe, så kan det være på tide å be fylkesmannen om å kontrollere at skolen følger lover og regler.

Klage til fylkesmannen på undervisning

Klage på vedtak om bortvisning

Har du fått et vedtak om bortvisning som du er uenig i? Her er malen du kan bruke:

klage-pa-vedtak-om-bortvisning

Klage på skolemiljøet

Hvis du eller dine foresatte ber om tiltak for å bedre det fysiske eller psykososiale skolemiljøet, så har skolen plikt til å behandle det innen rimelig tid.

Klage til skolen på skolemiljøet

Hvis du ikke får medhold i klagen din, eller skolen ikke svarer innen rimelig tid, kan du klage til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Klage til Fylkesmannen på skolemiljøet

Klage på standpunktkarakter eller eksamen

Det er veldig klare regler for klage på karakterer, men reglene varierer etter hva du skal klage på. Velg derfor riktig klagebrev! Skal du klage på flere karakterer, må du skrive ett brev for hver karakter. Før du klager, bør du be om begrunnelse for karakteren.