Elev

Disse sidene er for deg som er elev på videregående skole. Her kan du finne ut mer om rettighetene dine, tips om hvordan du går fram for å ta opp en sak, brosjyrer og maler for klagebrev.

Sidene er delt inn etter hva slags skole du går på – offentlig eller privat. Klikk på det som passer deg i menyen til venstre.

Hvis det er noe du savner på disse sidene, ta kontakt!