Nyheter, 23.11.2012 09:46:

Narkohundene skal tilbake

NRK Østlandssendingen rapporterer i dag at politiets søk med narkotikahund på skolene, som Stortinget satte en stopper for i mai, nå skal i gang igjen. Skolene har mottatt et brev fra Utdanningsetaten, der det kreves at de skal innhente samtykker fra elevene.

Elev- og lærlingombudet er intervjuet av flere medier i sakens anledning. Ombudet mener at det er umulig for skolen å ivareta elevenes personvern med tanke på hvem som har samtykket og ikke, og at politiet bør komme på forebyggende besøk uten hund, i stedet for å drive søk. Videre er ombudet kritisk til at skolene legger opp til at foreldre skal ha innsyn i hva elevene har krysset av for.

Les mer hos NRK Østlandssendingen.

photo by: tquiddle

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar