Nyheter, 12.09.2012 14:37:

Høring om rådgivning

Kultur- og utdanningskomiteen i Oslo bystyre skal i dag gjennomføre en høring om rådgivning i Oslo-skolen. Ombudet avleverer et høringsinnspill der følgende momenter er tema:

  • Ressurser har stor betydning, og utviklingen er ikke god i inneværende skoleår.
  • Rådgivningstjenesten bør ikke bedømmes etter i hvilken grad den klarer å forhindre omvalg, da omvalg er en rettighet og skolene ikke bør ha insentiver til å stå i veien for dette.
  • Flere rådgivere bør få etterutdanning og det bør stilles strengere krav til rådgivernes kompetanse, i tråd med de nasjonale anbefalingene Utdanningsdirektoratet har publisert.
  • Rådgivningstjenesten har mangelfull kompetanse på særordninger og yrkesmuligheter for funksjonshemmede.
  • Rådgivningstjenesten bør rustes til å bedre minske kjønnssegregeringen av det norske utdannings- og arbeidslivet.
  • Flerkulturell kompetanse er en nøkkelverdi for rådgivningstjenesten, noe som bør gjenspeiles i skolenes planer.

Hele høringsuttalelsen (PDF).

photo by: babblingdweeb

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar