Nyheter, 09.05.2012 15:05:

Årsrapport 2011


Elev- og lærlingombudet legger i dag frem sin årsrapport for 2011 for bystyret.

I rapporten tar ombudet opp lærlingers mangelfulle medvirkning, narkohundaksjoner i den videregående skolen og oppfølgingen av 22. juli i osloskolen.

«Denne årsrapporten er ombudets viktigste rapporteringstiltak til bystyret. I rapporten redegjør jeg for ombudets virksomhet i foregående år. Rapporten inneholder vurderinger knyttet til enkelte særlig aktuelle saker. Ombudet er ikke et tilsynsorgan, og bedriver derfor ikke formelle tilsyn med skolene og lærebedriftene. Vurderingene som gis i denne rappor- ten baserer seg på helhetsinntrykk, mottatte henvendelser, offentlig tilgjengelig informasjon og egne undersøkelser.»

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar