Nyheter, 14.12.2011 09:00:

– Narkotikahundene må bort

Elev- og lærlingombudet har brevvekslet med Oslo politidistrikt om narkotikaaksjoner siden saken om Skøyenåsen ungdomsskole i begynnelsen av november. Nå har ombudet trukket sin konklusjon.

– Aksjonene bruker unødvendig sterke virkemidler når de sender narkotikahunder gjennom klasserommene. Det er uheldig for læringsmiljøet, og høyst tvilsomt med tanke på elevenes borgerrettigheter, sier Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo.

Politiet innrømmer i sitt brev til Elev- og lærlingombudet at vilkårene for ransaking ikke er oppfylt. De er derfor enige i at en slik aksjon vil kreve samtykke. Men der stopper enigheten. Mens politiet mener at muntlig samtykke fra mindreårige midt i en overraskelsesaksjon holder, er elev- og lærlingombudet uenig.

– Slik jeg forstår de juridiske kravene til samtykke, stilles det langt strengere krav for at et samtykke skal være fritt og informert. Elevene har et autoritetsforhold til skolen som er problematisk for et fritt samtykke, de er i all hovedsak mindreårige, de har ikke blitt informert skriftlig på forhånd om konsekvensene av valget og de får ikke mulighet til å konferere med en advokat eller verge. Alt dette taler sterkt for at samtykket ikke er tilstrekkelig fritt og informert, sier Indregard.

Ombudet har skrevet brev til både Utdanningsetaten og Oslo politidistrikt. Kravene er at aksjonen endres slik at den foregår uten hund og ransaking, og varsles på forhånd. Dersom dette ikke gjøres, mener ombudet det bør stilles langt strengere krav til samtykke, blant annet skriftlig samtykke fra foreldre for elever under 16 år.

Les mer:

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar