Nyheter, 24.08.2011 14:20:

Byrådet: – Kommunen må ta inn flere lærlinger

Bilde av helsefagarbeiderlærling

Foto: helseogsosialfag.no

Bystyret behandler i dag byrådets sak om økt inntak av lærlinger i kommunale virksomheter i Oslo.

Byrådet, med bystyrets velsignelse, øker nå trykket for å få flere lærlinger inn i kommunen. Mens det i dag tas inn 130 lærlinger per år i kommunen, mener byrådet dette tallet skal komme opp i ca. 350 i løpet av fire år. De største økningene kommer innenfor helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeider.

Likevel er ikke opposisjonen fornøyd med satsingen:

  • Flertallet i komiteen, bestående av alle partier unntatt Høyre og Fremskrittspartiet, mener det bør gjøres rom til flere plasser innenfor kontorfag og tekniske fag. I følge byrådets plan skal det totalt tas inn 73 lærlinger for disse retningene.
  • Arbeiderpartiet og SV krever i en komitémerknad et annet finansieringssystem for lærlingplasser i kommunen, der alle enheter må bidra – uansett om de tar inn lærlinger eller ei.
  • Rødt krever på sin side at måltallet for lærlinger settes til 2,5 % av antallet heltidsstillinger, noe som for Oslos del ville innebære rundt 800 læreplasser totalt.

Elev- og lærlingombudet vil følge situasjonen hva angår læreplasser i kommunale virksomheter nøye. Byrådets måltall vil innebære en svært betydelig økning på kort tid. I tillegg til at det krever mye å faktisk gjennomføre en slik opptrapping, vil det også kreve god opplæring av instruktører og faglige ledere i virksomhetene.

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar