Nyheter, 23.08.2011 10:30:

Nytt av året

Vahl skole - i 1952

Nytt skoleår betyr noen nye regler. For videregående skoler og lærlinger er dette de viktigste endringene:

Ansvar for vurdering

Den gamle formuleringen av skolens ansvar for å skaffe vurderingsgrunnlag er byttet ut med en ny, som presiserer at eleven også har ansvar for å møte opp og delta aktivt i opplæringa. Skolen har nå ansvar for å legge til rette for at eleven får vurderingsgrunnlag. Dette er ikke en endring av praksis, men en presisering av regelverket. Mer om dette hos Utdanningsdirektoratet.

Nye regler for privatisteksamen i fremmedspråk

Fra og med våren 2012 vil det kreves både muntlig og skriftlig eksamen for privatister i 2. fremmedspråk. Siste frist for å melde seg opp til privatisteksamen høsten 2011, og dermed slippe unna med én eksamen, er 15. september. Oppmeldingen begynner 25. august.

I tillegg er det enkelte språk som vil forsvinne helt fra eksamensplanen. Disse språkene vil det bli avholdt skriftlig eksamen i frem til høsten 2012. Dette gjelder flere språk med få elever i Norge: afrikaans, akan (twi), amharisk, bengali, bulgarsk, estisk, filipino, hebraisk, hindi, indonesisk, islandsk, katonesisk, khmer, kinyarwanda, kroatisk, kurmandji, kurmandji-badini, latvisk, litauisk, luganda, nederlandsk, nepali, nygresk, oromo, pashto, portugisisk, punjabi, rumensk, serbisk, singalesisk, swahili, thai, tigrinja, ungarsk, wollof, yoruba og zulu.

Flere detaljer om denne endringen finner du hos Utdanningsdirektoratet.

Endra læreplaner

Noen nye læreplanmål i matematikk for de som går påbygging til generell studiekompetanse, ny læreplan i duodji, ny læreplan i engelsk for døve og tunghørte, og nye læreplaner i samfunnsfag og naturfag – samisk. I tillegg er oppsettet i læreplanene for læreplanene for naturfag og matematikk fellesfag endret, slik at det fremgår hvilke læreplanmål som gjelder for yrkesfag. Læreplanene i norsk tegnspråk og norsk for døve og sterkt tunghørte er også justerte.

Se også direktoratets helhetlige oversikt.

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar