Nyheter, 02.08.2011 14:06:

Råd til skolene

Kunnskapsdepartementet har skrevet et brev med råd til skolene i forbindelse med skolestart. Mange Oslo-elever har fått en tragisk og skremmende slutt på sommerferien, der familie, venner og bekjente har vært berørt av terrorangrepet 22. juli. Noen av oslo-skolens elever er også blant de omkomne på Utøya.

Brevet gir noen ganske detaljerte råd om hvordan skolene bør håndtere situasjonen, oppsummert gjennom overskriftene:

  • Sørg for å få oversikt over berørte elever
  • Legg opp til en markering/minnesamling på skolen. Hvordan minnemarkeringer gjennomføres er opp til den enkelte skole
  • Det bør gjennomføres samtaler med klassen og eventuelle enkeltelever om det som har skjedd
  • Det er viktig å følge med på om noen har behov for ytterligere oppfølging
  • Ta opp temaet i opplæringen og aktuelle fag
  • Pass på hva dere som voksne snakker om

I tillegg inneholder brevet noen råd om hvordan man snakker med barn om hendelsene.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen presiserer at målet for denne virksomheten er å gjenreise tryggheten hos elevene. I tillegg er venner og voksne på skolen viktige faktorer for bearbeiding av sorg og frykt.

Situasjonen kan også være tøff for lærlinger i Oslo. Lærlinger kan ta kontakt med Oslo kommunes kontakttelefon i sin bydel. Terskelen for å ta kontakt med hjelpeapparatet bør være lav.

 

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar