Nyheter, 08.06.2011 11:03:

Verktøy mot digital mobbing

Utdanningsdirektoratet har publisert en rekke lenker til verktøy og miljøer som kan bistå skoler i arbeidet mot digital mobbing.

Blant verktøyene som trekkes frem er «Bry deg», et verktøy rettet mot elevråd i videregående opplæring. Heftet kan brukes av elevråd som ønsker å ta tak i problemer knyttet til mobbing. Idéheftet kan lastes ned fra Lillegården kompetansesenter.

Abandoned school av AtomicJeep på Flickr (CC-BY)

 

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar