Nyheter, 03.06.2011 16:11:

18 000 skoleplasser mangler

I dag la Utdanningsetaten frem høringsutkast til skolebehovsplan for perioden 2012-2022. En voldsom og uventet vekst i antall elever, spesielt på grunnskolenivå, gjør at skolene i Oslo står foran store omstillinger.

Det mangler totalt over 18 000 skoleplasser i Oslo, hvis vi sammenligner 2022 med dagens kapasitet. På kort sikt er det spesielt i grunnskolen det kniper. Derfor foreslår Utdanningsetaten å gjøre fire av de videregående skolene om til grunnskoler. Det gjelder Manglerud, Berg, Fagerborg og Nordstrand videregående skoler.

I tillegg til en rekke allerede planlagte nybygg i Nydalen, på Valle, på Ullern, på Risløkka og en utvidelse av Bjerke videregående skole, blir det flere nye prosjekter for å dekke opp behovet. Etaten foreslår å bygge en ny skole med kunst- og håndverksfag, en ny skole på sjømannsskolen, en ny ungdoms- og videregående skole på Blindern, en ny videregående skole på Skøyen, en ny videregående skole der Hersleb skole var.

For enkelte skoler blir det også store forandringer i innhold. Etterstad videregående skole skal bli en hotell- og reiselivsskole, ettersom både TIP og elektrofag flyttes til nye skoler.

Planen skal behandles av bystyret i løpet av de kommende månedene.

Skrevet av Elev- og lærlingombudet i Oslo.

Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar